OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsóerdőfalva
Forrás LR: Leszna (Új-), FE: Új-Leszna, Uj-Leszna
Lásd szinonimáját Lesna Nowá
Neu-Walddorf
Neuwalddorf
Nová Lesná
Lásd még átfogóbban Szepesszombati járás
Lásd még egyéb összefüggésben Felsőerdőfalva
Más értelemben lásd Erdőfalva (Hunyad)
Erdőfalva (Kolozs)