OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsókaraszló
Forrás LR és FE: Karaszló (Alsó-)
Lásd szinonimáját Zárečí
Zariccsja
Zaříčá
Zaříčí
Lásd vagylagosan Zarecsje
Lásd még átfogóbban Tiszáninneni járás (Ugocsa vármegye)