OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsólehnic
Forrás Lechniczallya, Sub-Lechnicz, Alsó-Lechnicz, Sub-Lechnicz, Alsólehnicz
Lásd szinonimáját Alsólechnicz
Červený Kláštor
Pod-Lehnica
Unterlechnitz
Lásd még átfogóbban Szepesófalui járás