OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsómesteri
Lásd még átfogóbban Celldömölki járás
Lásd még oksági összefüggésben Mesteri