OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsósárad
Lásd szinonimáját Nizsnye Bolotne
Lásd még átfogóbban Felvidéki járás (Bereg)
Tiszáninneni járás (Ugocsa vármegye)
Lásd még oksági összefüggésben Ölyvös