OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsóschönborn
Lásd vagylagosan Alsó-Kerepec
Nove Szelo
Schönbornfalva
Lásd még átfogóbban Munkácsi járás
Lásd még oksági összefüggésben Alsókerepec