OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsószőlős
Lásd szinonimáját Alsószőllős
Dolný Vinodol
Lásd vagylagosan Szőllős
Szőlős
Vinodol
Lásd még átfogóbban Érsekújvári járás
Lásd még oksági összefüggésben Szőllős (Nyitra)
Lásd még egyéb összefüggésben Felsőszőlős
Más értelemben lásd Alsószőlő