OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsótárczai járás
Lásd még átfogóbban Sáros vármegye
Lásd még részletesebben Boroszló