OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsóveresmart
Lásd szinonimáját Mala Kopanya
Lásd vagylagosan Veresmart
Lásd még átfogóbban Tiszáninneni járás (Ugocsa vármegye)
Más értelemben lásd Veresmart (Szeben)