OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Apanagyfalu
Lásd szinonimáját Nuşeni
Lásd még átfogóbban Bethleni járás