OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Aranka
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Maros
Tisza (folyó)
Lásd még egyéb összefüggésben Ada (Bács-Bodrog)
Aranka-sík
Arankaköz
Fönlak
Nagyszentmiklós