OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Arankaköz
Lásd szinonimáját Torontáli-sarok
Lásd még átfogóbban Bégaköz
Lásd még egyéb összefüggésben Alsó-Tisza-síkság
Aranka
Marosszög