OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Asszonyfalva
Lásd szinonimáját Axente-Sever
Lásd vagylagosan Frauendorf (Magyarország)
Lásd még átfogóbban Medgyesi járás
Más értelemben lásd Boldogasszonyfalva
Havasasszonyfalva
Kisasszonyfalva
Nagyasszonyfalva