OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bács-Bodrog vármegye
Forrás gyal(347)
ETO (439.155)
Lásd még átfogóbban Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1921-1938 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Lásd még részletesebben Apatini járás
Bácsalmási járás
Baja
Bajai járás
Hódsági járás
Kulai járás
Magyarkanizsa
Óbecsei járás
Palánkai járás
Szabadka
Titeli járás
Topolyai járás
Újvidék
Újvidéki járás
Zenta
Zentai járás
Zombor
Zombori járás
Zsablyai járás
Lásd még oksági összefüggésben Bács-Kiskun megye
Dél-Bácska
Észak-Bácska
Nyugat-Bácska
Lásd még okozati összefüggésben Bács vármegye
Bodrog vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Bácska
bunyevácok
Duna-Tisza köze
Sajkás határőrkerület
sokácok
Telecska
Tisza mente