OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bácska
Általános megjegyzés, magyarázat Területén 1712-től Bács és Bodrog vármegye osztozott, 1802-től Bács-Bodrog vármegye
Forrás gyal(347)kf(59-61)
ETO (439Bácska)
(497.11Bácska)
Lásd szinonimáját Bácskai-síkvidék
Bácskaság
Bačka
Lásd még átfogóbban Délvidék
Duna-Tisza köze
Lásd még részletesebben Bácskai-Kis-csatorna
Bácskai-Nagy-csatorna
Dél-Bácska
Dél-bácskai-terasz
Észak-Bácska
Észak-bácskai löszhát
Illancs
Közép-bácskai-hát
Nyugat-Bácska
Szabadkai-Homokhát
Telecska
Tisza mente
Titeli-fennsík
Lásd még okozati összefüggésben Szerb Vajdaság és Temesi Bánság
Lásd még egyéb összefüggésben Bács-Bodrog vármegye
Vajdaság