OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bácskai-Kis-csatorna
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még átfogóbban Bácska
Lásd még oksági összefüggésben Bácskai-Nagy-csatorna
Lásd még egyéb összefüggésben Újvidék