OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bánát
Általános megjegyzés, magyarázat Történelmi-földrajzi tájegység a történelmi Magyarország déli részén. A Duna, a Maros, a Tisza és az erdélyi hegyek által közrefogott vidék közkeletű elnevezése
T 1849-1860 között a területén levő Torontál, Temes, Krassó vármegyék, továbbá Bács-Bodrog vármegye és Szerém vármegye kér járása alkotta a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság területét
Forrás kf(63-66)gyal(354)
ETO (439Bánát)
(497.113Bánát)
(498.5)
943.92-13
Lásd szinonimáját Maros-Duna köze
Lásd vagylagosan Bánság
Lásd még átfogóbban Délvidék
Tiszántúl
Lásd még részletesebben Dél-Bánát
Észak-Bánát
Hunyadi-Erdőhát
Nyugat-Bánát
Szörénység
Temesi-Erdőhát
Temesköz
Lásd még okozati összefüggésben Szerb Vajdaság és Temesi Bánság
Temesi bánság
Lásd még egyéb összefüggésben Bánáti érsekség
Krassó-Szörény megye
Krassó-Szörény vármegye
Magyarország 1723-1850(1853) között
Temes megye
Temes vármegye
Torontál vármegye
Vajdaság
Más értelemben lásd bánságok