OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bégafő
Lásd szinonimáját Klek
Lásd még átfogóbban Nagybecskereki járás
Lásd még egyéb összefüggésben Béga