OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bégaköz
Lásd még átfogóbban Maros-hordalékkúp
Lásd még részletesebben Aranka-sík
Arankaköz
Kikindai löszhát
Vingai-magasík