OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Békásd
Lásd vagylagosan Žabnik
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás