OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bódvaszilasi-medence
Általános megjegyzés, magyarázat Felső-Bódva-medence; a Bódva folyó völgyének az Alsó-hegy keleti nyúlványa és a hidvégardói Nagy-kő közti völgyszűkülete, valamint a Szalonna és Perkupa közti hegyszoros között, északkelet-délnyugati irányban elnyúló szakasza
Lásd még általánosabban magyarországi medence
Lásd még átfogóbban Cserehát
Lásd még egyéb összefüggésben Bódva-Rakaca-völgy
Bódvaszilas