OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bústelek
Lásd szinonimáját Búštelek
Lásd vagylagosan Telek (település)
Lásd még átfogóbban Somorjai járás
Lásd még oksági összefüggésben Jányok