OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Balázsfalvi járás
Lásd még átfogóbban Alsó-Fehér vármegye
Lásd még részletesebben Alsókarácsonfalva
Alsókarácsonyfalva
Balázsfalva
Bolgárcserged
Búzásbocsárd
Búzáskocsárd
Csicsóholdvilág
Csufud
Farkastelke
Kisbalázsfalva
Kiskerék
Kornujalja
Magyarcserged
Monora
Oláhcsesztve
Sorostély
Szászcsanád
Szászpatak
Szedinka
Székás
Székásbesenyő
Székásszabadja
Székástóhát
Székásveresegyháza
Tűr
Véza