OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bars vármegye
Forrás gyal(358)
ETO (439.22-35Bars)
Lásd még átfogóbban Dunáninneni kerület
Magyarország 1876-1920 között
Pozsonyi kerület (1850-1867)
Lásd még részletesebben Aranyosmaróti járás
Garamszentkereszti járás
Körmöcbánya
Léva
Lévai járás
Oszlányi járás
Újbánya
Verebélyi járás
Lásd még oksági összefüggésben Bars és Hont k. e. e. vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Felföld
Garam mente