OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Belényesi járás
Lásd még átfogóbban Bihar vármegye
Lásd még részletesebben Alsópojény
Aszóirtás
Belényes
Belényesforró
Belényesörvényes
Belényessonkolyos
Belényesszeleste
Belényesszentmárton
Belényesszentmiklós
Belényesújlak
Belényesvalány
Belezsény
Berettyószéplak
Biharfüred
Biharkaba
Biharpoklos
Biharrósa
Biharszenes
Bondoraszó
Bontesd
Borda (Bihar)
Borz (Bihar)
Cigányosd
Dragánfalva
Drágota
Fehérlak
Felsőpojény
Fenyéres
Fericse
Füzegy
Gorbolyfalva
Gyalány
Gyepűpataka
Gyepűsolymos
Havasdombró
Hegyes (Bihar)
Kereszély
Kisbelényes
Kisnyégerfalva
Kosgyán
Körösjánosfalva
Körössebes
Köröstárkány
Lelesd
Magyarremete
Mérág
Mézes
Mézged
Nyimesd
Papmezőszeleste
Pócsafalva
Pontoskő
Robogány
Sólyom (Bihar)
Száka
Szód
Szokány
Talp
Tárkányka
Tatárfalva
Telek (Bihar)
Tisztásfalva
Urszád
Várasfenes