OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bereg vármegye
Forrás gyal(366-367)
ETO (439.161)
(439.23-35Bereg)
Lásd még átfogóbban Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Tiszáninneni kerület
Lásd még részletesebben Alsóvereckei járás
Beregszász
Felvidéki járás (Bereg)
Latorcai járás
Mezőkaszonyi járás
Munkács (környék)
Munkácsi járás
Szolyvai járás
Tiszaháti járás
vereckei Verhovina
Lásd még egyéb összefüggésben Beregi-Tiszahát
Felföld
Szerenye
Tóhát