OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bereg-Ugocsa vármegye
Általános megjegyzés, magyarázat Vármegye az önkényuralom idején a Kassai kerület részeként
Forrás Gergely-Szekfü: Magyarország a Bachkorszakban
Lásd még átfogóbban Kassai kerület (1850-1867)