OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Beregsom
Lásd még átfogóbban Mezőkaszonyi járás
Más értelemben lásd Som (Somogy megye)