OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Berettyó
ETO (282.243.742.33)
Lásd még általánosabban magyarországi folyóvíz
Lásd még átfogóbban bihari Berettyó mente
szilágysági Berettyó mente
Lásd még oksági összefüggésben Sebes-Körös
Lásd még okozati összefüggésben Kálló-főcsatorna
Kutas-főcsatorna