OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Besszarábia
Általános megjegyzés, magyarázat Történelmi tájegység Délkelet-Európában, a Prut, a Dnyeszter, a Fekete-tenger és a Duna határolta területen
ETO (498.7)
Lásd még általánosabban kelet-európai történeti táj
Lásd még részletesebben Benderi
Benkendorf
Budzsák (Beszarábia)
Hotin
Lásd még oksági összefüggésben Moldova
Lásd még egyéb összefüggésben Transznisztria