OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bihar vármegye
Forrás gyal(371)
ETO (439.173)
Lásd még átfogóbban Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1921-1938 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Tiszántúli kerület
Lásd még részletesebben Belényesi járás
Béli járás
Berettyóújfalui járás
Biharkeresztesi járás
Cséffai járás
Derecskei járás
Élesdi járás
Érmihályfalvi járás
Központi járás (Bihar vármegye)
Magyarcsékei járás
Margittai járás
Nagyszalontai járás
Nagyvárad
Sárréti járás
Szalárdi járás
Székelyhídi járás
Tenkei járás
Vaskohi járás
Lásd még oksági összefüggésben Bihar megye
Hajdú-Bihar megye
Lásd még egyéb összefüggésben Báródság
Bihar
bihari-Hegyköz
Bihari-Mezőség
Érmellék
Fekete-Körös völgye
Kalota
Kis-Sárrét
Nagy-Sárrét
Rézalja
Tiszántúl