OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bodrog (folyó)
Általános megjegyzés, magyarázat Zempléntől északra az Ondava és a Latorca folyók egyesülésétől folytatódó, 65 (magyarországi szakaszán 51.1) km hosszú, Tokajnál a Tiszába ömlő folyó
Lásd még általánosabban magyarországi folyóvíz
Lásd még oksági összefüggésben Tisza (folyó)
Lásd még okozati összefüggésben Hotyka-patak
Laborc
Latorca
Ondava
Ronyva
Ung (folyó)
Lásd még egyéb összefüggésben Sárospatak
Sátoraljaújhely
Tokaj
Zemplén (település)
Más értelemben lásd Bodrog