OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bodrogvécs
Forrás hun(611-612)kf(72)
Lásd szinonimáját Več
Véč
Lásd még átfogóbban Bodrogköz
Bodrogközi járás
Lásd még oksági összefüggésben Szomotorvécs
Más értelemben lásd Vécs