OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Borsa-völgy
Forrás kf(73)
Lásd még általánosabban erdélyi történeti-néprajzi táj
Lásd még részletesebben Bádok
Csomafája
Kide
Kolozsborsa
Páncélcseh
Válaszút
Lásd még egyéb összefüggésben Kolozs vármegye