OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Brazza
Lásd még általánosabban adriai-tengeri sziget
Lásd még részletesebben San Pietro della Brazza
Lásd még oksági összefüggésben Brač