OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Bug
Lásd még általánosabban kelet- és közép-európai folyó
Lásd még oksági összefüggésben Narew
Lásd még egyéb összefüggésben Breszt
Más értelemben lásd Déli-Bug