OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Busóc
Lásd szinonimáját Bušovce
Lásd még átfogóbban Késmárki járás