OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Cărpiniş
Lásd vagy Abrudkerpenyes
Gyertyámos
Gyertyános
Kerpenyes (Brassó)
Kerpenyes (Szeben)
Kővárgyertyános