OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Cófalva
Lásd szinonimáját Ţufalău
Lásd még átfogóbban Orbai járás
Lásd még egyéb összefüggésben Kovászna-patak