OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Cimbriana
Lásd még átfogóbban Pannonia Inferior
Lásd még oksági összefüggésben Veszprém