OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Ciróka (patak)
Lásd még általánosabban felvidéki és kárpátaljai vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Laborc
Lásd még egyéb összefüggésben Alacsony-Beszkidek
Cirókahosszúmező
Homonna
Más értelemben lásd Ciróka