OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Corneşti
Lásd vagy Magyarszarvaskend
Mezőzsadány
Sinfalva
Sólyomtelke
Somosd
Somosfalva
Sövényfalva