OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Csábrágsomos
Lásd szinonimáját Drenó
Drienovo
Lásd még átfogóbban Korponai járás
Más értelemben lásd Somos