OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Csáktornya
Lásd szinonimáját Čakovec
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás
Muraköz megye