OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Csáktornyai járás
Forrás gyal(652)kf(149-150)
Lásd még átfogóbban Muraköz
Zala vármegye
Lásd még részletesebben Alsóferencfalva
Bánfihegy
Bányavár
Békásd
Belica
Bocskaihegy
Bottornya
Csáktornya
Cseresnyés
Delejes
Drávacsány
Drávamagyaród
Drávanagyfalu
Drávaóhíd
Drávaszentiván
Drávaszentmihály
Drávavásárhely
Édeskút
Erzsébetlak
Farkashegy (Zala)
Felsődomború
Felsőkirályfalva
Felsőmihályfalva
Felsőpusztafa
Felsővidafalva
Gáborvölgy
Gyümölcsfalva
Gyümölcshegy
Határörs
Hétház
Hétvezér
Jánosfalva
Károlyszeg
Királylak
Kismagyaród
Kismihályfalva
Kristóffalva
Lapány
Ligetfalva (Szlovénia)
Majorlak
Mártonhalom
Mikófa
Miksavár
Murafüred
Muragárdony
Muranyirád
Muraréthát
Murasiklós
Muraszentkereszt
Muraszentmárton
Muraszerdahely
Muraszilvágy
Nyíresfalva
Nyírvölgy
Ormós
Ráckanizsa
Robádihegy
Stridóvár
Százkő
Szelencehegy
Szentilona
Szentmargithegy
Szentorbánhegy
Tótfalu (Zala)
Tündérlak
Vashegy
Vashegy (Zala)
Végfalva
Víziszentgyörgy
Zalabárdos
Zalaújvár
Zrínyifalva
Zsidény