OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Csanád-Arad és Torontál k. e. e. vármegye
Általános megjegyzés, magyarázat A k. e. e. rövidítés feloldása: közigazgatásilag egyelőre egyesített
Forrás gyal(205-208)
Lásd még átfogóbban Magyarország 1921-1938 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Lásd még oksági összefüggésben Csongrád vármegye