OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Csebercsik
Általános megjegyzés, magyarázat Besszarábiában ezen a néven tartották számon a települést
Lásd szinonimáját Csöbörcsök