OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Csepel-Mohácsi-síkság
Forrás Magy. kistáj. kataszt. (1990)
Lásd szinonimáját Csepel-Solt-Bajai síkság