OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Csergőzávod
Lásd vagylagosan Závadka
Lásd még átfogóbban Kisszebeni járás
Más értelemben lásd Závod