OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Csobányos patak
Általános megjegyzés, magyarázat A Szellőhegy oldalából eredő és a Tatrosba ömlő patak
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Tatros (folyó)
Lásd még egyéb összefüggésben Csobányos